Історія

Компанія з управління активами "Овамо Кепітал" була заснована в 2005 році. КУА "Овамо Кепітал" є професійним учасником фондового ринку України та має ліцензію, видану Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку АЕ №263140 від 25.06.2013 р на управління активами інституційних інвесторов. Зареєстрований та сплачений Статутний фонд КУА "Овамо Кепітал" становить 16 100 000 (шістнадцять мільйонів сто тисяч) грівен.КУА "Овамо Кепітал" пропонує українським та іноземним інвесторам професійні послуги в сфері управління активами інститутів спільного інвестування та з управління проектами прямого інвестування.