Створення власного фонду

Створення індивідуальних стратегій інвестування шляхом реєстрації окремих фондів з урахуванням індивідуальних переваг клієнта
Створення власного інвестиційного Фонду надасть Вам цілий ряд можливостей і переваг:
• реалізація власної інвестиційної стратегії на фондовому ринку України;
• фінансування власних інвестиційних проектів;
• організація системи паралельного фінансування декількох інвестиційних проектів, без перешкод, перерозподіляючи фінансові ресурси між ними;
• легітимне і прозоре реінвестування отриманого прибутку без проміжного оподаткування, значно збільшуючи при цьому свої оборотні кошти і економлячи на необхідності залучати додаткові кредитні кошти;
• система управління фінансовими потоками групи компаній без освіти "штучних" взаємних заборгованостей і без залучення механізму поворотної фінансової допомоги;
• здійснення повного контролю над діяльністю і грошовими потоками Вашого інвестиційного Фонду, самостійно визначаючи об'єкти для інвестування;
• проведення оперативного кредитування власних проектів за рахунок активів фонду;
• залучення коштів іноземних інвесторів для реалізації власних інвестиційних проектів, уникаючи складних юридичних процедур державної реєстрації, як при залученні іноземних інвестицій безпосередньо.
• анонімність інвестора в разі, коли інвестиційний фонд буде виступати номінальним власником акцій або інших корпоративних прав.
Всі поточні питання, які будуть виникати в процесі інвестиційної діяльності Вашого Фонду, будуть вирішувати наші кваліфіковані фахівці.                      
КУА "Овамо Кепітал" бере на себе всі функції по забезпеченню діяльності Вашого інвестиційного Фонду в законодавчому полі, включаючи обслуговування документообігу, бухгалтерський та податковий супровід, підготовку та подання звітності в НКЦПФР, вирішення всіх інших питань операційної діяльності інвестиційного Фонду. КУА має можливість формувати і керувати кількома фондами. Інвестиційний фонд не утворює штат керівників і службовців, що істотно знижує управлінські витрати.
Виходячи з можливостей, передбачених українським законодавством, недиверсифіковані фонди закритого типу, тобто венчурні фонди (від англ. Venture - ризикований) є дуже зручними інструментами здійснення інвестицій.
Ефективність інвестування через венчурні фонди досягається завдяки наявності податкових пільг і стимулів (ніякі доходи фонду не є об'єктом оподаткування до моменту, поки вони знаходяться в активах фонду). Це дає можливість реінвестувати кошти в межах діяльності фонду без проміжного оподаткування, за рахунок чого досягається максимальний результат інвестиції.
Всі ці можливості роблять венчурні фонди надзвичайно перспективними фінансовими інструментами як для великих холдингових компаній, так і для компаній і підприємців, які належать до сегменту малого та середнього бізнесу. Венчурний фонд може бути ефективним інструментом реалізації як окремого проекту, так і фінансовим центром для здійснення інвестиційної діяльності компанії або групи компаній.