ЗНВПІФ `OVAMO PRIVATE EQUITY FUND`

Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд
«OVAMO Private Equity Fund» (ЄДРІСІ 2331394)
від власного імені та в інтересах якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОВАМО КЕПІТАЛ» (Ідентифікаційний код 35809881)
 
 
Інформація щодо прийняття рішення про ліквідацію Закритого недиверсифікованого венчурного пайового  інвестиційного фонду «OVAMO Private Equity Fund» ( далі – «Фонд»).
Ліквідаційна комісія Фонду повідомляє, що одноособовим Рішенням єдиного учасника ТОВ «КУА «ОВАМО КЕПІТАЛ» №1 від 02 січня 2020 року було прийнято рішення про ліквідацію Фонду, у зв’язку з закінченням терміну діяльності Фонду.
Порядок та строки пред’явлення кредиторами Фонду своїх вимог у зв’язку з прийняттям рішення про його ліквідацію наступний:
1. Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів починається з наступного робочого дня після опублікування в офіційному друкованому органі цього Порядку та триває протягом двох місяців. Цей строк вважається таким, що закінчився, якщо всі кредитори Фонду письмово підтвердили відсутність вимог до Фонду.
2. Кредитори подають заяви про задоволення своїх вимог до Ліквідаційної комісії Фонду за місцезнаходженням Фонду із додаванням документів, які підтверджують наявність у кредитора таких вимог, оформлених належним чином відповідно до чинного законодавства.
3. Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягає затвердженню або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією Фонду з оформленням відповідного рішення протягом 5 робочих днів з дати її отримання.
4. На наступний робочий день після прийняття Ліквідаційною комісією Фонду рішення щодо затвердження або відхилення вимог кредитора Ліквідаційна комісія Фонду повідомляє такого кредитора особисто за адресою вказаною в заяві кредитора.
5. Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії: 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 34/2, оф.18 , тел/факс. 536-01-56

Голова Ліквідаційної Комісії                                                                     Стельмах Т.О.