Оподаткування

Законодавчі акти, що регулюють процес сплати податку з доходів фізичних осіб, юридичних осіб в т.ч. від інвестицій в інвестиційні фонди:

- Конституція України;
- ПКУ, в тому числі розділи III, IV;
- Листи та роз'яснення ДПА;
- Положення Кабінету Міністрів України.
 Міжнародні договори, затверджені Верховною Радою України;
- Інші нормативні акти, що регулюють податкове законодательство.

Особливості оподаткування доходів, сформованих в інвестиційному фонді.
Інститути спільного інвестування (далі - ІСІ) - корпоративні інвестиційні фонди та пайові інвестиційні фонди, створені відповідно до законодавства. Пайові інвестиційні фонди, які згідно з нормами Закону №5080-17 не є юридичними особами, в податковий орган Податкову декларацію з податку на прибуток підприємства не подають. При веденні податкового обліку та заповнення податкової звітності КУА повинні враховувати норми пп. 136.1.9 п. 136.1 ст. 136 і пп. 153.4.1, пп. 153.4.2 п. 153.4 ст. 153 ПКУ. Відповідно до пп. 136.1.9 п. 136.1 ст. 136 ПКУ для визначення об'єкта оподаткування не враховуються суми коштів спільного інвестування, а саме коштів:
 - залучення від інвесторів інститутів спільного інвестування;
 - доходи від проведення операцій з активами таких інститутів та доходи, нараховані за активами інститутів;
- засоби, залучені від власників сертифікатів фондів операцій з нерухомістю;
- доходи від проведення операцій з активами фондів операцій з нерухомістю та доходи, нараховані за активами фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону.
Таким чином, доходи, які формуються в інвестиційному фонді, не підлягають оподаткуванню податком на прибуток. Іншими словами, підприємству - інвестору надаються податкові канікули на період знаходження коштів інвестора у венчурному інвестиційному фонді.