Інформація про порядок депонування та виплату задепонованих коштів учасникам ЗНВПІФ «OVAMO Private Equity Fund», які не пред’явили в установлений строк до викупу (з метою розрахунків) належні їм цінні папери ІСІ